کیسه باد ؛ آسیب ها، دلایل و راه حل ها

در این مطلب 8 آسیب کیسه باد که ممکن است روزی با آن مواجه شوید معرفی شده و دلایل احتمالی بروز آن ها و راه حل پیشگیری از این مشکلات ارائه شده است.

1 - کیسه باد دفورمه شده

کیسه باد دفورمه شده

دلایل:

1-    نگهداری نامناسب در انبار
2-    حمل و نقل نامناسب
3-    تماس نامناسب

راهکار پیشگیری:

1-    انبارش بنا به ISO 5285 باید بدون نور، خشک و در دمای اتاق باشد.
2-    از حمل و نقل نامناسب خودداری کنید.
3-    از تماس نامناسب با کیسه باد خودداری کنید.

2 - آسیب ناشی از بیدها و پلیت ها

آسیب کیسه باد ناشی از بیدها و پلیت ها

دلایل:

1-     نصب نامناسب پلیت
2-     اتصال لاستیک با اجزای فلزی

راهکار پیشگیری:

1-    بیدها را تمیز و دور از خوردگی نگهداری کنید.
2-    از رانندگی بدون اعمال فشار به سیستم تعلیق بادی جلوگیری کنید.

3 - فرسودگی لاستیک در ناحیه شانه

فرسودگی لاستیک کیسه باد در ناحیه شانه

دلایل:

1-    قطر نادرست بید و پلیت
2-    بلند بودن بدنه لاستیکی

راهکار پیشگیری:

1-    اطمینان پیدا کنید که از قطعات اصل استفاده می کنید.
2-    از اتصالات اشتباه خودداری کنید.

4 - شکستگی پیچ ها

شکستگی پیچ های کیسه باد

دلایل:

1-    اعمال گشتاور بیش از حد
2-    استفاده از روغن یا روان کننده

نحوه پیشگیری:

1-    بیشتر از گشتاور توصیه شده اعمال نکنید.
2-    از استفاده از روغن و یا روان کننده خودداری کنید.

5 - کشیدگی بیش از حد

کشیدگی بیش از حد

دلایل:

1-    محدود نبودن دامنه حرکتی کیسه باد
2-    کنترل تراز اشتباه تنظیم شده
3-    کیسه باد نامناسب برای کاربرد مورد نظر

نحوه پیشگیری:

1-    بررسی ضربه گیرها
2-    بررسی و تنظیم شیر کنترل تراز
3-    چک کردن مطابقت کیسه باد با شماره OE قطعه

6 - فرسایش

فرسایش کیسه باد

دلایل فرسایش کیسه باد:

1-    برخورد کیسه باد به قطعات شاسی
2-    برخورد لاستیک با اجسام خارجی

راهکار پیشگیری از فرسایش:

1-    بررسی مطابقت کیسه باد با شماره OE قطعه
2-    چک کردن منظم و حذف اشیاء خارجی بین لاستیک و پیستون

7 - آلودگی شیمیایی

آلودگی شیمیایی

دلیل این آسیب: استفاده از روغن یا روان کننده

چگونه از آلودگی شیمیایی کیسه باد پیشگیری کنیم؟

1-    از روان کننده ها یا شوینده هایی که حاوی روغن هستند خودداری کنید.
2-    کیسه باد را چک کنید که به خوبی نصب شده باشد.

8 - ترکیدگی کیسه باد، پیستون شکسته شده

ترکیدگی کیسه باد، پیستون شکسته شده

دلایل ترکیدگی کیسه باد چیست؟

1-    بار وارد شده بیش از حد مجاز
2-    افزایش فشار بیش از مقدار مجاز

چگونه از ترکیدگی کیسه باد جلوگیری کنیم؟

هرگز خودروی خود را بیش از حد مجاز سنگین نکنید.

 

 

 

 

نوشته های مشابه